Zimowe obowiązki na dachu

Jak na razie zima przebiega wyjątkowo łagodnie i raczej nikt nie miewa problemów z odśnieżaniem. Warto jednak wiedzieć, jakie obowiązki mają właściciele budynków, gdy na dobre sypnie śniegiem.

Warstwa świeżego śniegu zalegająca na dachu może mieć masę wynoszącą 50 kg na m2. W ostatnich latach zima, kiedy już na dobre zagości na terenie naszego kraju, charakteryzuje się częstymi zmianami temperatury i wahaniami między dodatnią a ujemną temperaturą. To sprzyja topnieniu i zamarzaniu pokrywy śnieżnej. Wtedy lodowo-śniegowa skorupa może ważyć nawet 160 kg na m2. Takie zjawisko oraz zamarzający deszcze ze śniegiem i nieodpowiednia wentylacja dachu sprawiają, że na krawędziach połaci dachu oraz na rynnach mogą tworzyć się groźne sople lodu.

Kto powinien o to zadbać?

Tak jak już o tym pisaliśmy, zwisająca z dachu czapa śniegu oraz lód mogą wywołać poważne szkody. Obciążają konstrukcję dachu, obrywają i wyginają orynnowanie, są zagrożeniem dla przechodzących koło budynku osób i zaparkowanych samochodów. Dlatego też należy je usunąć, zanim stanie się szkoda. Prawo budowlane, a konkretnie art. 61 pkt 2. nakłada obowiązek zadbania o bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska na właścicieli bądź zarządców obiektu budowlanego.

Kontrole nad przeprowadzaniem takich prac sprawuje policja, straż miejska i nadzór budowlany. Te instytucje mogą wystawić osobom odpowiedzialnym mandat za niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu. Inspektor nadzoru budowlanego może nawet wyłączyć budynek z użytkowania na czas usunięcia zalegającego śniegu lub zastosować środki bezpieczeństwa na koszt właściciela.

Kto może usunąć sople i śnieg?

Zarządca lub właściciel mają obowiązek pozbycia się śniegu z dachu i sopli z rynien, ale nie może tego robić samodzielnie. Do takiej pracy potrzeba wynająć profesjonalną ekipę. Ze względu na roboty na wysokości pracownik takiej firmy musi posiadać aktualne badania lekarskie, które zezwala na pracę w takich warunkach. Osoba taka musi także odbyć szkolenie. Podczas usuwania śniegu z obiektów o dużej powierzchni musi być obecny specjalista posiadający wiedzę techniczną na temat układu obciążeń konstrukcji dachowych.