Jak wybrać dobrą ekipę dekarską?

Montaż rynny stalowej Galeco krok po kroku

Dach jest jednym z najważniejszych elementów budowy domy i musi być wykonany solidnie, z materiałów dobrej jakości oraz zrealizowany przez fachową ekipę dekarską.

Ten ostatni punkt jest kluczem do sukcesu, gdyż doświadczenie, wiedza i dokładność przeprowadzanych prac ma niebagatelne znaczenie w przypadku ekipy dekarskiej. Niestety w większości przypadków reklamacyjnych lub awarii okazuje się, że popełniono błędy w montażu lub zastosowano materiały niezgodnie z ich przeznaczeniem, a za to odpowiada właśnie ekipa dekarska.

Gdzie szukać dekarza?

Aby uniknąć przykrych niespodzianek należy poświecić trochę czasu na poszukiwania dekarza z długoletnim doświadczeniem, który może podeprzeć się referencjami. Najlepszym sposobem jest poczta pantoflowa i polecenia znajomych, którzy już wybudowali swoje domy. Oprócz ustnego polecenia, warto również pojechać na daną budowę i obejrzeć wykonany przez fachowca dach.

Niestety inwestorzy często poławiają błąd i wybierają najtańszą ofertę na wykonanie dachu, jednak tanio nie znaczy dobrze. Niestety najtańsza oferta może oznaczać, że dekarz nie ma wystarczającej wiedzy i doświadczenia lub działa nielegalnie na tzw. „czarnym rynku pracy”. Brak legalnej firmy to jednoznaczny brak odpowiedzialności za wykonane prace, a dla inwestora to brak gwarancji i dochodzenia swoich praw w przypadku reklamacji lub awarii dachu. Należy pamiętać, że budowa dachu wiążą się z zakresem trzech specjalności: cieśli, dekarza i blacharza. Najlepiej więc wybierać firmy, które zatrudniają więcej pracowników, wśród których znajdą się tacy specjaliści. Przed podpisaniem umowy zawsze powinniśmy poprosić o przedłożenie przez wykonawcę certyfikatów i dyplomów ukończenia kursów lub egzaminów mistrzowskich.

Dobrym rozwiązaniem jest również poszukanie wiarygodnego dekarza poprzez organizacje zrzeszające specjalistów ze swojej branży np. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, Małopolski Dekarz, Wielkopolskie Stowarzyszenie, Blacharzy i Cieśli itp.

Kiedy szukać dekarza?

Obecnie sezon budowlany nieco się zaciera, gdyż lekkie zimy również dają możliwości pracy na dachu, jednak to miesiące od wiosny do jesieni są najbardziej intensywne.

W związku z tym, że od kilku lat obserwujemy wzrost koniunktury w budownictwie jednorodzinnym, ekipy budowlane i dekarskie są rozchwytywane, dlatego najlepszych fachowców należy szukać jeszcze przed sezonem najlepiej na kilka miesięcy przed planowaną budową dachu.

Umowa z dekarzem ma znaczenie

Umowa z wykonawcą jest bardzo ważna, gdyż zawiera informacje nt. zakresu wykonania prac i terminów oraz stanowi podstawę gwarancyjną. Każda umowa z leganie działającą firmą dekarską powinna posiadać:

  • NIP firmy
  • certyfikaty kwalifikacji zawodowych
  • referencje
  • termin wykonania usługi
  • wynagrodzenie, termin i sposób płatności
  • koszt materiałów
  • określenie gwarancji
  • informacje o zapewnieniu zaplecza technicznego

Dobrze jest również określić kary umowne za ewentualne błędy bądź niedotrzymanie terminu wykonania usługi.