Jak odwodnić płaski dach?

Dachy płaskie są coraz bardziej popularne – powodów takiego stanu rzeczy jest co najmniej kilkanaście. Zdecydowanie bardziej estetyczne niż w czasach „słusznie minionych”, dachy płaskie są także coraz to bardziej funkcjonalne. I nie małe znaczenie ma w tym wypadku rozwój technologiczny, pozwalający na budowę dachu płaskiego z niezwykle efektywnie działającym systemem odprowadzania deszczówki.

W odróżnianiu od dachów dwu lub wielospadowych, dach płaski nie jest w stanie poradzić sobie z odwodnieniem połaci tylko dzięki grawitacji oraz orynnowaniu. Dlatego też, niezbędne jest wyposażenie go w tzw. system wewnętrzny, którego najważniejszym elementem są wpusty dachowe, zbierające wodę z wierzchniej warstwy dachu oraz spod izolacji przeciwwodnej. System ten działa w dwóch różnych modelach – podciśnieniowym oraz grawitacyjnym.

System podciśnieniowy działa dzięki przegrodzie powietrznej umiejscowionej we wpustach. W momencie, w którym woda przekroczy pewien poziom, dochodzi do zamknięcia dopływu powietrza, przez co rury szczelnie wypełnione są deszczówką. W takiej sytuacji woda bardzo szybko przepływa przez rury. System ten jest nie tylko zdecydowanie sprawniejszy od zwykłego orynnowania, ale też nie wymaga spadku, dzięki czemu łatwo można go rozmieścić pod stropem. Co więcej, ciśnienie jakie generowane jest w rurach pozwala na sprawne i automatyczne czyszczenie się rur. A to zmniejsza koszty konserwacji tego typu rozwiązania.

Choć odwodnienie podciśnieniowe to wyjątkowo efektowny i efektywny system odprowadzania deszczówki, wielu inwestorów stawia wciąż na mniej skomplikowany system grawitacyjny. W tym wypadku woda spływa rurami dzięki spadkom zaplanowanym powierzchni dachu – aby można było pozbyć się całkowicie wody z połaci wystarczy niewielkie pochylenie rur w kierunku wpustu. Decydując się na tę opcję należy pamiętać, iż w odróżnieniu od podciśnieniowego odwodnienia, w tym wypadku rury muszą mieć większą średnicę, w ich wnętrzu bowiem stale znajduje się powietrze oraz zanieczyszczenia.

Wybierając odpowiednie rozwiązanie, należy je przede wszystkim dostosować do własnych potrzeb, specyfiki domu oraz jego lokalizacji. Tylko wtedy bowiem będzie ono w stanie funkcjonować tak, jak powinno.