Galeco – Twój pierwszy montaż

Galeco 20 lat

Z okazji dwudziestolecia firmy Galeco przygotowało dla swoich klientów program sprzedaży premiowej, dzięki któremu kolejne zakupy określonych systemów rynnowych wiążą się z atrakcyjnymi upominkami. Program obowiązuje od 1 marca do 31 sierpnia 2016 roku na terenach objętych działalnością Pomorskiego i Dolnośląskiego Biura Handlowego Galeco (stosowaną mapkę biur handlowych znaleźć można na stronie firmowej Galeco).

Program „Galeco – Twój pierwszy montaż” skierowany jest do osób, które między 1 marca a 31 sierpnia 2016 roku dokonają zakupu elementów systemu rynnowego Galeco STAL (dla klientów Pomorskiego Biura Handlowego) oraz Galeco DECOR (dla klientów Dolnośląskiego Biura Handlowego). Każdy, kto chce wziąć udział w programie przy pierwszym zakupie wymienionych wyżej systemów wypełnić muszą formularz zgłoszeniowy, na którym umieścić muszą następujące dane: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, numer telefonu oraz adres e-mail. Zakup potwierdzony musi być też podpisem i pieczątką sprzedającego.

Po przekroczeniu któregoś z ustalonych przez Galeco progów, liczyć można na gwarantowane nagrody. I tak zakup elementów systemu rynnowego Galeco STAL (dla klientów Pomorskiego Biura Handlowego) oraz Galeco DECOR (dla klientów Dolnośląskiego Biura Handlowego) o wartości co najmniej 1000 zł netto wiąże się z otrzymaniem od producenta zestawu gadżetów złożonego z koszulki, czapeczki, miarki drewnianej z kątomierzem, ołówka dekarskiego oraz instrukcji montażu systemu Galeco STAL. Po przekroczeniu progu 2500 zł netto kupujący może liczyć na spodnie robocze lub polar. Dokonanie zakupów za przynajmniej 3500 zł netto gwarantuje z kolei upominek w postaci nożyc przelotowych typu Pelikan. Główną nagrodą w programie, którą uzyskać można po zakupieniu elementów systemu Galeco STAL lub DECOR za minimum 5000 zł netto, jest z kolei młotek dekarski z magnesem lub obkurczacz do rur spustowych. Warto tu zaznaczyć, że kolejne dokonane zakupy sumują się, tak więc do zgarnięcia są wszystkie wymienione wyżej upominki. O zdobyciu nagrody za trzeci zakup oraz nagrody głównej uczestnicy programu zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub telefonicznie. Wręczanie nagród za przekroczenie pierwszego i drugiego progu następuje zaś na bieżąco.